तडका - निषेध,...

Submitted by vishal maske on 29 June, 2015 - 11:24

निषेध,...

कुणी आनंद घेत असतात
कुणाला इजा भेटत असतात
एकाच प्रकरणात कधी-कधी
दोन्हीही बाजु थाटत असतात

कधी कुणाच्या वागण्याचा
कुणाच्या मनाला छेद असतो
तर न पटणार्‍या गोष्टींचा
कधी प्रकर्षाने निषेध असतो,...

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users