तडका - स्री जन्मा,...

Submitted by vishal maske on 28 June, 2015 - 21:17

स्री जन्मा,...

स्री जन्माचा हेवा होतो
समाजातुन पुन्हा-पुन्हा
जगण्याआधीच मरण्याचा
सांगा तीचा काय गुन्हा,.?

वारंवार पाहिला आहे
स्री-पुरूषांतील दुजेपणा
अन् स्रीयांनीही केला आहे
कधी स्रीयांचाच खुजेपणा

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users