तडका - पावसा,...

Submitted by vishal maske on 28 June, 2015 - 11:11

पावसा,...

मना-मनात वाढणारी
प्रतिक्षेची उंचाई आहे
जिकडे-तिकडे आता
पावसाची टंचाई आहे

आकाशयात्री ढग सुध्दा
ना अपेक्षीत बरसले आहेत
अन् शेता-शेतातील अंकुर
पाण्यासाठी तरसले आहेत

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users