तडका - हि रीत आहे

Submitted by vishal maske on 25 June, 2015 - 11:21

हि रीत आहे

कुणाकडून आरोप केले जातात
कुणाकडून मात्र फेटाळले जातात
कुणाकडून तिरस्कार केले जातात
तर कुणी मात्र हळहळले जातात

कुणा मनी द्वेश असतात तर
कुणा मनी आपुलकी असते
घडल्या प्रत्येक प्रकरणाला
वेग-वेगळी डूलकी असते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users