तडका - गोंधळ गोंधळं

Submitted by vishal maske on 24 June, 2015 - 21:56

गोंधळ गोंधळं

त्यांनी यांची खेचली होती
आता हे त्यांची खेचत आहेत
त्यांनी यांना टोचले होते
आता हे त्यांना टोचत आहेत

यांची त्यांना अन् त्यांची यांना
जणू एकमेकांना भीती आहे
मात्र या सावळ्या गोंधळात
जनतेची ओंजळ रिती आहे,.?

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users