तडका - दारू बंदी,...!

Submitted by vishal maske on 23 June, 2015 - 11:06

दारू बंदी,...!

कुणी पावले उचलले तर
कुणाचे पावले कुचलले
अन् दारूबंदीचे निर्णय
इथे वारंवार कोसळले

दारू बंद होतच नाही
याचे कारण बोधायला हवे
अन् दारू कुठे बनते आहे
याचे ठिकाण शोधायला हवे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users