तडका - निष्कर्ष पहिल्या पावसाचा

Submitted by vishal maske on 7 June, 2015 - 21:29

निष्कर्ष पहिल्या पावसाचा

प्रतिक्षेतला पहिला पाऊस
अगदीच वेळेवरती आला
कुणाचा आनंद हिरावणारा
तर कुणासाठी स्फुर्ती झाला

कुठे आनंद दिला आहे तर
कुठे नुकसानही केलं आहे
पहिल्या पावसाच्या निष्कर्षाला
आनंदासह दु:खही ओलं आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users