अपराध

Posted
5 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
5 वर्ष ago
Time to
read
1’

अंगणात उभे राहून
रात्रीचं आकाश नजरेत भरुन घेताना
लक्षातच येत नाही
की तळपायी चाफ्याची फुल आली आहेत
नकळत ती चेंदामेंदा होत आहेत!!!

रस्त्यावर फाटकी चादर अंथरुन
शेपू चाकवत मेथी विकणार्‍या बाईकडून
दहा रुपये कमी करुन भाज्या घेताना
काहीच कसे जाणवत नाही
की तिच्या पोराच्या शाळेची फी
हजार रुपये आहे आणि
तिच्या अंगावरचे नऊवार जीर्णशीर्ण झाले आहे!

लहान मुलांशी उंच आवाजात बोलताना
जिभेवरुन सरकन वाहून गेलेले शब्द
डोळ्यातून उतरलेला आगीचा डोंब
हळुहळु त्याच्याही नसात भिनतो
कुणी दिली ही शिकवण हे उमगलेच नाही!!!!

वर्तमान पत्रात छापून येतील
इतके मोठे नसले तरी
रोज छोटे छोटे वाटणारे
अनेक अपराध आपल्याकडून घडतच असतात!!!!!

नोटः ह्यावेळी आमच्या काव्यवाचनाला अपराध हा विषय आहे. काय लिहावे म्हणून ही एक सुचली. मन मारुन लिहिली.

- बी

विषय: 
प्रकार: 

अवांतर - ते जीर्णशीर्ण असं हवं न?>> मी पण तोच शब्द लिहिला आहे वेका!!!

सर्वांचे धन्यवाद. तुमच्यामुळे सतत काहीना काही लिहावेसे वाटत राहते.

<< खूप भिडली. >>
सहमत

<< लहान मुलांशी उंच आवाजात बोलताना
जिभेवरुन सरकन वाहून गेलेले शब्द
डोळ्यातून उतरलेला आगीचा डोंब
हळुहळु त्याच्याही नसात भिनतो
कुणी दिली ही शिकवण हे उमगलेच नाही!!!! >>

मुलाना रागवताना या ओळी नक्की मनात येतील....

<< लहान मुलांशी उंच आवाजात बोलताना
जिभेवरुन सरकन वाहून गेलेले शब्द
डोळ्यातून उतरलेला आगीचा डोंब
हळुहळु त्याच्याही नसात भिनतो
कुणी दिली ही शिकवण हे उमगलेच नाही!!!! >>

मुलाना रागवताना या ओळी नक्की मनात येतील....>>> + १

लहान मुलांशी उंच आवाजात बोलताना
जिभेवरुन सरकन वाहून गेलेले शब्द
डोळ्यातून उतरलेला आगीचा डोंब
हळुहळु त्याच्याही नसात भिनतो
कुणी दिली ही शिकवण हे उमगलेच नाही!!!! >> मस्तच खरच नक्की आठवेल आता
बी खुप सुंदर लिहिले आहेस..

धन्यवाद.

तुम्हा सर्वांच्या प्रतिक्रिया खूप खूप आवडल्यात. मुलाचे ते कडवे तुम्हाला आवडले हे वाचून तर फार आनंद झाला.

साती, उत्तम निरिक्षण. मला वेकाचे म्हणणे कळलेच नव्हते. आता करतो नीट.
धन्यवाद.

बी........... खूप सुंदर लिहितोस. अगदी मनापासून.
टचिंग आहे कविता.

वर्तमान पत्रात छापून येतील
इतके मोठे नसले तरी
रोज छोटे छोटे वाटणारे
अनेक अपराध आपल्याकडून घडतच असतात!!!!!>> येस्स!!

पहिलं कडवं अप्रतिमच! बाकीची कडवी खरंच विचार करायला प्रवृत्त करतात. मस्त लिहीलंस बी! असंच अस्वस्थ होत राहा, असंच अस्वस्थ करणारं संवेदनाशील लिहीत राहा!

वर्तमान पत्रात छापून येतील
इतके मोठे नसले तरी
रोज छोटे छोटे वाटणारे
अनेक अपराध आपल्याकडून घडतच असतात!!!!...>>>बी हे मुद्दामहून लिहलेयस वाटत नाही.. सहज उमटलेली वाटतेय . छान कविता.

नेमकेपणे पोचतेय, जे सांगायचे आहे ते.
लिहिलेल्या सर्वच घटना अंतर्मुख करणाऱ्या.
एका निरागसतेने शब्द उमटलेत, कुठल्याही शाब्दिक किंवा अलंकारिक दिखाव्याशिवाय.

Pages