तडका - जनतेचा प्रश्न

Submitted by vishal maske on 31 May, 2015 - 21:32

जनतेचा प्रश्न

जनतेनं मागण्या करताच
त्यांच्या नीयतीत खोट येतो
अन् जनतेचा लोट येताच
त्यांचा गौप्यस्फोट होतो

जनतेचे प्रश्न बाजुला अन्
गौप्यस्फोट मात्र रंगला जातो
अन् जनतेचा प्रश्न इथे सदैव
जसाच्या तसा टांगला जातो

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users