तडका - जबाबदार माणसांनो

Submitted by vishal maske on 30 May, 2015 - 09:18

जबाबदार माणसांनो

जबाबदारां कडूनही कुठं
इमानदारीच उधार आहे
गुन्हेगारी रोधक दलाचा
गुन्हेगारीलाच आधार आहे,.?

वेळीच वाढती गुन्हेगारी
जाणीवपुर्वक गाडायला हवी
जबाबदारांनीही जबाबदारी
इमानदारीनं पार पाडायला हवी

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users