चित्रकार पिंटू

Submitted by विदेश on 25 May, 2015 - 03:10

आमचा पिंटू चित्रकार छान
चित्र काढताना पाठीची कमान ..

जिराफाला असते गेंड्याची मान
उंटाला दिसती हत्तीचे कान ..

भूभूचे शेपूट सरळ असते
हम्माचे शेपूट वाकडे दिसते ..

मोरपिसारा कोंबड्याला असतो
कोंबड्याच्या तुऱ्याचा पत्ता नसतो ..

झुरळ असते काढलेले हातभर
मिशा त्याच्या फक्त चिमूटभर ..

इवल्याशा सशाला पाय कावळ्याचे
सिंहाला नेमके पाय बगळ्याचे ..

मुंगीचा डोळा वाघाला दिसतो
घुबडाचा डोळा चिमणीला असतो ..

चित्र रंगवताना डोलावतो मान
म्हणतो स्वत:च "वा वा छान"..

चित्रात भरताना विविध रंग
स्वत:चे भरतो रंगाने अंग

आमचा पिंटू चित्रकार छान
मोठ्ठा झाल्यावर होणार महान .. !
.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मी जेव्हा केव्हा धागा बघतोय तेव्हा.. पत्रकार चिंटू असंच वाचतोय... चिंटू ची सवय इतकी झाली आहे की पिंटू वाचायला कष्ट पडताहेत..