तडका - एक साल बाद

Submitted by vishal maske on 23 May, 2015 - 11:35

एक साल बाद

जेवढे गव-गवा करणारे होते
तेवढेच द्वेश करणारेही आहेत
कुणी स्तुती करणारे आहेत तर
कुणी टोमणे मारणारेही आहेत

कुठे अच्छे दिनचा खेद आहे
कुणाकडून मात्र दाद आहे
कमवलेल्या अन् गमावल्याचा
हिसाब"एक साल बाद"आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

>>> काउ | 24 May, 2015 - 06:27 नवीन

फेकिफिर्र ...हा टोमणा आहे की कौतुक ?
<<<

सदस्यनाम नीट लिहीत चला. चांगली शिकवण नाही हे जिथे तिथे दर्शवले पाहिजे असे नसते.