नैसर्गिक विध्वंस

Submitted by vishal maske on 13 May, 2015 - 22:34

नैसर्गिक विध्वंस

नैसर्गिक आपत्तींची
नैसर्गीक पीडा आहे
नैसर्गिक नियमांना
नैसर्गिक तडा आहे

नैसर्गिक डाव-पेचांचा
नैसर्गिक कावा आहे
नैसर्गिक विध्वंसाचा
हा जाहिर पुरावा आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users