तडका - टोमण्यांचा साक्षीदार

Submitted by vishal maske on 12 May, 2015 - 21:20

टोमण्यांचा साक्षीदार

बाहेरच्यांसह आतले सुध्दा
आता धारेवर धरू लागले
सरकारच्या विरोधात असे
उलट वारे फिरू लागले

सरकारवर निशाणा साधत
आता वारंवार टोमणा आहे
मारलेल्या कित्तेक टोमण्यांचा
साक्षीदार "सामना" आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users