तडका - शेतकरी,...

Submitted by vishal maske on 10 May, 2015 - 21:36

शेतकरी,...

शेतकर्यांना इजा होणारी
कुणी भाषा करू लागलेत
ज्यांच्या आशा धरायच्या
तेच ठोशा मारू लागलेत

'शेतकरी जगाचा पोशिंदा' या
निष्ठेचा आशय गेला आहे
अन् शेतकरी जणू त्यांच्या
चेष्ठेचा विषय झाला आहे,..?

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users