तडका - आठवणी,...

Submitted by vishal maske on 10 May, 2015 - 10:13

आठवणी,...

जीवनामध्ये खुप काही
प्रत्येकाला कमवावं वाटतं
मात्र जे आयुष्यभर कमावलं
तेही क्षणात गमवावं लागतं

कुणी अनुभव घेऊन पाहतात
कुणी अनुभव दूरून पाहतात
कमावलेल्या अन गमावलेल्या
आठवणी मात्र उरून राहतात

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users