तडका - प्रसिध्दीच्या पोळ्या

Submitted by vishal maske on 8 May, 2015 - 10:07

प्रसिध्दीच्या पोळ्या

जे काही अंदाज लावलेले होते
ते सुध्दा व्यर्थ होऊन राहिले
आप-आपल्या पध्दतीनं कुणी
वेग-वेगळे अर्थही लावुन पाहिले

वैचारिक आणि अवैचारिक सुध्दा
एकएकाचे विधानं गाजु लागतील
कुणी सलमान खानच्या खटल्यावरती
प्रसिध्दीच्या पोळ्याही भाजु पाहतील

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users