तडका - सल-मान

Submitted by vishal maske on 7 May, 2015 - 21:19

सल-मान

कुणी म्हणाले योग्य आहे
कुणी मात्र रडून गेले
सलमानच्या शिक्षेवरती
खुप काही घडून आले

सलमानच्या या प्रकरणात
कुणी सांत्वनाला जाई
मात्र कुणा-कुणाच्या मनात
सल आहे पण मान नाही

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users