तडका - नैसर्गिक बदल

Submitted by vishal maske on 5 May, 2015 - 21:22

नैसर्गिक बदल

कुणी शाब्दीक दोष दिले
कुणी भावनीक रोष केले
कुणी-कुणी तर म्हणाले
या निसर्गाचेच होश गेले

आपण काहीही म्हटलो तरीही
निसर्ग अनियमितता टिकवुन आहे
निसर्गाचा घडणारा प्रत्येक बदल
आता नैसर्गिकतेलाही ठकवुन आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users