तडका - हेच वास्तव आहे

Submitted by vishal maske on 21 April, 2015 - 00:04

हेच वास्तव आहे,...

कधी दुष्काळानं छळलंय
कधी अवकाळानं छळलंय
अन् सरकारच्या आकड्यांनी
आज काळीजही पोळलंय

मात्र सरकारच्या मदतीसाठी
इथे आत्महत्या करत नाहित
पण जगणंच होरपळतं साहेब
कुणी हौसेपायी मरत नाहीत

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users