तडका - विकासाच्या समस्या

Submitted by vishal maske on 17 April, 2015 - 20:55

विकासाच्या समस्या

प्रत्येकजण आपली बाजु
आपल्या परीनं पटवुन देतो
कुणी काय केले याचाही
प्रत्येक क्षण आठवुन देतो

विकासाच्या नावानं कित्तेकवेळी
निवडणूकाही लढलेल्या असतात
मात्र येणार्‍या प्रत्येक निवडणूकीत
विकासाच्या समस्या वाढलेल्या असतात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users