तडका - आग पाखड

Submitted by vishal maske on 16 April, 2015 - 10:53

आग-पाखड

काही गोष्टी घडत असतात
कही मात्र घडवल्या जातात
अन् अशा गोष्टींच्या चर्चा इथे
मुद्दामहून बडवल्या जातात

गरज नसलेली गोष्टही कधी
जाणीवपूर्वक जखडली जाते
तोंड तोफ नसते तरीही तोंडून
शाब्दिक आग पाखडली जाते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users