तडका - पराभवाचे खापर

Submitted by vishal maske on 16 April, 2015 - 05:25

पराभवाचे खापर,...

कुणाची हार-जीत कधीच
निकालापुर्वी ठरलेली नसते
मात्र कुणाला जिंकण्यासाठी
कुणाची बाजी हरलेली असते

मात्र चर्चांच्या गोंगाटामध्ये
पराभवालाही ओढले जाते
अन् पराभवाचे खापर मात्र
इतरांच्यावर फोडले जाते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users