तडका - मत,..

Submitted by vishal maske on 13 April, 2015 - 02:41

मत,...

आपले मत मांडण्याचा
प्रत्येकाला हक्क आहे
मात्र कुणाचे मत पाहून
आमचे मत थक्क आहे

मत असं मांडावं की;
त्याला समाजात पत पाहिजे
विचार करूनच विचारपुर्वक
आपण मांडलेलं मत पाहिजे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users