तडका - एक्झिट पोल,...

Submitted by vishal maske on 12 April, 2015 - 10:44

एक्झिट पोल,...

निकाल जाहिर होण्याआधीच
तर्क-वितर्काचे बोल असतात
प्रत्येक -प्रत्येक निवडणूकाचे
इथे एक्झिट पोल असतात

अंदाजे बांधलेल्या अंदाजाचीही
कुणाला भलतीच धास्ती असते
कारण एक्झिट पोल म्हणजे
रंगीत तालमीतली कुस्ती असते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users