तडका - टोल बंद,...?

Submitted by vishal maske on 10 April, 2015 - 11:02

टोल बंद,...?

कुठे-कुठे आंदोलनं झाली
तर कुठे निदर्शनंही झाली
टोलच्या टोलवा-टोलवीत
वैचारिक घर्षनंही झाली

पण ना टोल हटला गेला
ना संघर्षही बारिक आहे
टोल बंदच्या धोरणासाठी
अजुन पूढची तारिख आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users