तडका - प्रचारतोफा,...!

Submitted by vishal maske on 9 April, 2015 - 10:25

प्रचारतोफा,...!

प्रचार जरी संपला तरी
जोशामध्ये जोश असतो
विरोधातल्या विरोधकावर
मनी वाढता रोश असतो

विजयाच्या वाढत्या आशांचे
मना-मनात तोरण असतात
अन् थंडावलेल्या प्रचारतोफा
अंतर्गत मात्र गरम असतात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users