हत्तीचित्रे-३( गज-ल संमेलन)

Submitted by संतोष वाटपाडे on 19 March, 2015 - 08:18

माफ करा...... यावेळची कल्पना येगळीए .... वेळ १३ मिनिटे काळ्या शाईच्या पेनाने
kavy samaroh.jpg

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

"मी भाषण देत असताना सगळे झोपतात कसे काय? आँ?"

असा विचार करत तो माईकवरचा हत्ती लवकरच चिंतनाला जाईल असे वाटत आहे.

Pages