हत्तीचित्रे-३( गज-ल संमेलन)

Submitted by संतोष वाटपाडे on 19 March, 2015 - 08:18

माफ करा...... यावेळची कल्पना येगळीए .... वेळ १३ मिनिटे काळ्या शाईच्या पेनाने
kavy samaroh.jpg

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Superb !

प्र. अकरा हत्तींना एका हत्तीने एका मिनिटात कसे लोळवले?

उ. त्याने त्यांच्यावर 'शेर' सोडला.

Wink

भारीच हो गज-ल संमेलन!

आम्ही सकुसप वाट पाहतो तुमच्या हत्तींची.

Pages