चारोळी

Submitted by कविनारायण on 15 March, 2015 - 13:18

तू कितीही तोडून फेकलेस मला,
तरीही मी तुझाच होणार आहे,

पारिजातक आहे मी,
पायाखाली चुरगाळले तरी सुगंधच देणार आहे...।

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users