सावल्यांनी पोळलो आहे इथे मी ...

Submitted by dr.sunil_ahirrao on 4 March, 2015 - 23:46

खोल मी आहे किती पाहून घेतो
मी जरा माझ्यामध्ये डुंबून घेतो

सावल्यांनी पोळलो आहे इथे मी
ऊनही आता जरा फुंकून घेतो

बेगडी आहे तुझी दुनियाच सारी
मी अता रानीवनी भटकून घेतो

मी उद्या होईनही काफर कदाचित
ये, तुला थोडी फुले वाहून घेतो

तू किती भिनलीस माझ्या आत राणी-
ते तुझ्या नजरेमध्ये पाहून घेतो

डॉ.सुनील अहिरराव

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

आवडली

सावल्यांनी पोळलो आहे इथे मी
ऊनही आता जरा फुंकून घेतो>>>>> कोवळेसे ऊनहि फुंकून घेतो असे लिहिले तर जास्त अर्थपुर्ण वाटेल बहुतेक.