सेन्टर पीस..

Submitted by सायु on 16 February, 2015 - 08:34

हे काही दिवसा पुर्वी एका चादरी वर भरलेले सेन्टर पीस..
संपुर्ण डीझाईन दांडी टाक्याने भरले आहे...
फुला मधे भरीव आ णि काही ठिकणी ग हु टाका वापरला आहे..
embroydary.jpg

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मस्तच.

स ग ळ्यां चे खुप खुप आ भार..
दां डी टाक्याला स्टेम स्टीच म्ह ण ता त...
हे मा ताई हे डी. मी एका पुस्त्का तुन ट्रेस के ले होते..