प्रवास - समृध्द अनुभव देणारा

Submitted by भागवत on 19 January, 2015 - 04:41

अनोळखी व्यक्ती सोबत समृध्द अनुभव देणारा
कधी ओळखीचा, कधी अवघड, न बोलणारा

अंतर्मुख करणारा, अव्यक्त, कधीही न संपणारा
स्वतःच स्वतः ची ओळख घडवणारा

कधी उदास, प्रसन्न, रिफ्रेश करणारा
मौज मस्ती, बेधुंद, स्वप्न फुलवणारा

कधी ओढ, सहज अश्रू आणणारा
अति कठोर सत्वपरीक्षा पाहणारा

नीरस, संकटे, खुप अंत बघणारा
निसर्गाची असंख्य, अखंड रूपे दाखवणारा

ओळखीचा, मैत्रीचा, हितगुज करणारा
कधी रुक्ष, भकास, कंटाळा येणारा

प्रवास कधी मूक शब्द सोबत करणारा
जवळच्या व्यक्तीच्या मनाचा ठाव घेणारा

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users