संकीर्तनी

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 11 January, 2015 - 11:54

तुझे भक्त गाती
संकीर्तनी नाचती
नकळे कसे काय
झपाटूनी जाती

तो नाद तो आवेग
भक्तिभाव पाहूनी
मी ही जातो कधी
गर्दीत त्या मिसळूनी

नाचतो अन गातो
हात ही उंचावूनी
रितेपण माझे जाते
रिते रितेच राहुनी

गमते मजला मग
व्यर्थ सारी करणी
थांबतो मी येतो
बाजूस नाईलाजानी

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

thanks vini