ग़़्झल हवी आहे

Submitted by मिमिविजय on 30 December, 2014 - 23:55

"सांगु कसे हे शब्दात मि जानुन घे डोळ्यातुनी भाव माज्या मनीचे " हि गजल हवी आहे

प्रांत/गाव: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

?

शाम Happy Happy