हसत- हसत जीवन जगून तर बघ.

Submitted by अनिकेत भांदककर on 11 December, 2014 - 10:06

हसत- हसत जीवन जगून तर बघ.

नेहमी प्रसन्न राहील मन
कधी चिंतेला दूर सारून तर बघ

नाही मिळणार असफलता
कधी सफलतेची आशा करून तर बघ

नाही करावा लागेल अपयशाचा सामना
कधी जिंकण्याचा प्रयत्न करून तर बघ

कुणास ठाऊक कोणती नवीन उमंग जागी होईल
कधी आत्मविश्वास मनामध्ये भरून तर बघ

होऊन जाईल कठीण काम सोपे
कधी चेहऱ्यावर हलकेसे हास्य आणून तर बघ

कुणास ठाऊक एखादी नवीन वाट सापडेल
कधी हिमतीने कामाची सुरवात करून तर बघ

सहज ध्येय गाठता येईल जीवनाचे
हसत- हसत जीवन जगून तर बघ.

- अनिकेत भांदककर

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users