हासल्यासारखी भासती माणसे

Submitted by बेफ़िकीर on 19 November, 2014 - 11:36

गझल - हासल्यासारखी भासती माणसे

हासल्यासारखी भासती माणसे
त्रासल्यासारखी हासती माणसे

फक्त ज्यांना मने मोडणे साधते
जोडली मी सदा खास ती माणसे

जो स्वतः खडबडी वाट चोखाळतो
तो म्हणे मत्सरी ग्रासती माणसे

गाढ आलिंगने द्यायची नाटके
दु:ख दु:खावरी घासती माणसे

फक्त एका क्षणाच्या भयाने इथे
शंभरी आपली नासती माणसे

त्याच रंगात ती जन्मली जाण तू
रंग जो जो तुला फासती माणसे

रोज येतो दिवस तेच ते घेउनी
पण तरी रोज आ वासती माणसे

'बेफिकिर' भासती ती तुझ्यावाचुनी
जी तुला पाहुनी त्रासती माणसे

========================

-'बेफिकीर'!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users