रांगणं, वेग आणि आयुष्य

Submitted by भक्तिप्रणव on 27 October, 2014 - 05:45

|| १ ||

चालता मलाही आलं असतं....
पण धरायला बोट नव्हतं...
मग रांगण्यातच रमलो !!!

|| २ ||

वेगाला सहज म्हंटलं,
सायकलने जा लवकर पोहोचशिल..
छद्मी हसला, म्हणाला,
मला मुळी कुठे पोहोचायचच नाहीये !!!

|| ३ ||

आयुष्याला एकदा गाठलच,
बकोटच धरलं,
तर लबाड म्हणतो कसा...
वेगळ्या विषयावर बोलू काही !!!

सन्दीप मोघे

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users