मायबोलिवर सर्वात हुशार कोन आहे ?

Submitted by Babaji on 20 June, 2014 - 13:57

इथ आल्यापासुण निट वाचतो आहे. बरेच जन माज्यापेक्षा हुशार आहेत. मिर्चि ताईंच्या धाग्यावर तर सगलेच हुशार लोक जमले अस्म वाटत. माज्यासारख्यांन्ना हे सगलं नवीन आहे. डोक्यावरुन जात आहे. पन यान्च्यापेक्षा पन हुशार लोक असतिलच. जुन्या लोकान्ना सर्वात हुशार कोन ते बरोबर माहित असल. एकच नसल तर दोन चार पाच सात धा काय असतिल त्यान्चि माहिति दिलि तर नविन लोकाना त्यान्च्याकडुन बरच काय काय शिकता येइल.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

एकमेकांना हुशार म्हणायची दिलदारीच नाही मायबोलीवर Happy आत्तापर्यंत कुणीही कुणाला हुशार म्हणालेले नाही इथे !

आत्तापर्यंत कुणीही कुणाला हुशार म्हणालेले नाही इथे !>>
असं काही नहिये, प्रशासक महोदय (२ मतं), दुकानराव (सर्वाधिक ४ मतं), झक्की ( १ मत) आणि इतरही काहि आहेत स्पर्धेमधे Wink

दुकानरावांना बहुदा ५+ मतं आहेत.त्यांच्या एकंदरीत नामआवृत्त्या लक्ष्यात घेता मतसंख्या ९+ पोहोचते... बहुदा एक्झीट पोल मांडावा लागणार एवढी मोठी इन्टेसीटी आहे ही.. Wink

एकमेकांना हुशार म्हणायची दिलदारीच नाही मायबोलीवर >>> Lol

डॉ डँगचा डायलॉग आठवून राहीलो गुंज उठी शहनाई मधला.

एकमेकांना हुशार म्हणायची दिलदारीच नाही मायबोलीवर Rofl

तू मला हुशार म्हण मी तुला हुशार म्हणतो/ते असं शक्य नसावं कदाचित. Wink

ण खूप प्रयत्न करूनही प्रेमळ गुलाबी मनाच्या कडांवर फुटलेले काही वेदनादायक कोंभ जाता जात नाहीत. त्याना उपचार देतच दिवस काढावे लागतात.
<<
मूळ व्याधीबद्दल बोलत आहात का तुम्ही?

Pages