मी एक केली चूक अन् आयुष्य इतके फाटले!

Submitted by profspd on 16 June, 2014 - 01:54

मी एक केली चूक अन् आयुष्य इतके फाटले!
की, ते पुन्हा नाही मला केव्हा शिवावे वाटले!!

ही तीच ना रे, माणसे निर्भत्सना करतात जी.....
संदर्भ माझा काढता, त्यांचे गळे का दाटले?

उरलेली गझल दुस-या धाग्यावर पहावी!
.............प्रा.सतीश देवपूरकर

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users