"शांतता राखा" - तरही गझल

Submitted by डॉ अशोक on 8 June, 2014 - 02:16

"शांतता राखा" - तरही गझल

"शांतता राखा" असे कां, ओरडावे लागते?
कां सत्यही पुराव्यासह, दाखवावे लागते?
*
हे खरे की ना कळाले, आजवर काही तुझे
नजरेतले सारेच कां, ओळखावे लागते?
*
नाही मिळाले कुणाला, सौख्यही दु:खाविना
दागिना होण्या सोन्यासही, तापवावे लागते!
*
"तो" असे सर्वत्र अन, सर्वद्ऩ्य आहे म्हणे
कां संकटी ईश्वराला, आळवावे लागते?
*
सगळ्यांना सारे मिळते, असे कां झाले कधी?
येण्यास पहिले दुसऱ्यास, डावलावे लागते !

दरबार होता तिथे अन, पाच ही होते तिथे
तरीही तिला कृष्णास कां, बोलवावे लागते

-अशोक (०८/०६/२०१४)

(टीप: "तरही" ची प्रेरणा "शांतता राखा" असे कां, ओरडावे लागते?
" ..... डॉ. कैलास गायकवाड)

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users