अश्रू

Submitted by वेल on 23 May, 2014 - 06:00

तुझ्या हसर्‍या डोळ्यांच्या तीरावर
एकच अश्रू उभा होता
मी इथून जाणार म्हणून
पण तू रडत होतीस आतल्या आत.
तो एक अश्रू, तुझा प्रयत्न
की उमटू नये वेदनेची छाया
तुझ्या प्रसन्न चेहर्‍यावर.
मी खूप तहानेला होतो
अन् तहान भागणार होती
त्या अश्रूच्या वाह्ण्यानं.
पण तुला तरी काय ठाऊक,
प्रसन्नतेचा हा तुझा अभिनय
मला तहानेलाच ठेवेल, कायमचा.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मस्त.

हो गं वाट्ट्ं, Uhoh

माझ्याकडे तुझा श्र 'श्रू' असा दिसतोय व्हेअर अ‍ॅज माझा श्र प्रॉपर श्र सारखा दिसतोय Uhoh