तिच्या आठवांच्या सहारे

Submitted by श्रीवल्लभ खंडाळीकर on 9 May, 2014 - 03:14

कळेना कसे हे कुणाला म्हणावे
मनीचे गह्राणे प्रियेने सुनावे

बसावे समोरी सखे जेवताना
तसे तू पहावे असे मी पहावे

अबोलात ही प्रेम आहे कळाया
अबोल्यातले गूज जाणून घ्यावे

तिच्या जाणिवेच्या सुगंधा भुलावे
कटाक्षात हास्यात आता झुलावे

जरी भेट ना होय या शेष जन्मी
तिच्या आठवांच्या सहारे जगावे

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वृत्तातल्या गडबडीच्या ओळी ..........

...समोरी बसावे नित्य जेवताना
...अव्यक्तात ही प्रेम आहे कळाया
...अव्यक्तातले गूज जाणून घ्यावे
...जरी भेट याही जन्मा न झाली
(अव्यक्त चा उच्चार तुम्ही करू पाहत आहात तसा होत नाही काहीजण करत असतील तर माहीत नाही )

शब्दनिवड गोंधळलेली ओळ......

....मनीचे गह्राणे पियेने सुनावे

चुकीच्या पद्धतीने लिहिलेले शब्द .....

...कसेहे
..गह्राणे
...पियेने

धन्यवाद व शुभेच्छा