बाली - उलुवाटु

Posted
4 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
4 वर्ष ago
Time to
read
<1’

bali -uuluwatu temple.jpg
उलुवाटु मंदिर बाली ,इंडोनेशिआ

विषय: 
प्रकार: 

सशल - खुप छान लोकेशन आहे , उंचावर असल्याने खाली समुद्राचा व्हुसुद्धा मस्त मिळतो. फोटोबद्दल अनुमोदन. प्रयत्नकरुनही चांगले फोटो काढता येत नाहित , इथे एक्स्पोजर सुद्ध चुकलेय
दिनेश - बालीवर पेंटीग्जची कॉफीटेबल बुक्स केलित काही चित्रकारानी, मलाही चित्र काढायला आवड्ली असती पण वेळ नव्हता . पुन्हा कधितरी ...