पहाट थंडी (मालिनी वृत्त )

Submitted by संतोष वाटपाडे on 17 January, 2014 - 10:04

थरथर करती थंडीमुळे सर्व पक्षी
हिमकण जमताना मांडती छान नक्षी..
कुडकुडत असावे वाहताना कधीचे
खळखळ करणारे नीर वेड्या नदीचे..

नितळजल झर्‍यांचे पाझरे धुंद कोठे
धुसर धुसर सारे रान अभ्रात वाटे..
अविचल शिखरे आच्छादलेली धुक्याने
हतबल चिडलेली रोजच्या गारठ्याने..

नकळत भिजती रानातली सर्व झाडे
टपटप पडती पानातले थेंब थोडे..
दवमय गवताची शाल घेते शरीरी
निपचित निजते थंडीत ओली धरीत्री..

चमचम करते काया निळ्या कातळाची
मखमल उजळे सारी जशी पातळाची..
तलम गवत डोकावून बाहेर आले
क्षणभर दिसते पाचूपरी खोचलेले..

लवकर बदलाया वस्त्र ओली धरेची
उलगडत मिठी जाते प्रभाती धुक्याची..
विरळ विरळ होती पुंजके शुभ्र सारे
दिनकर क्षितिजी येता वाहती गार वारे..

[मालिनी वृत्त - लललल ललगागा गालगागा लगागा ]
-- संतोष वाटपाडे ( नाशिक)

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

शीत प्रदेशातलं निसर्गवर्णन छान जमलंय.
पण
काही काही ओळींमधे यतिभंगामुळे लय बिघडल्याचे जाणवले.

मालिनी वृत्तात आठव्या अक्षरानंतर यति येतो असे मला आठवते आहे.
"अनुदिनि अनुतापे तापलो रामराया
परमदिनदयाळा नीरसी मोहमाया"
या ओळींप्रमाणे लय असणे गरजेचे वाटते.

मालिनी वृत्त :
गण : न न म य य
ननमयय असे जे मालिनी वृत्त जाणा (वृत्ताचे गण लक्षात ठेवण्यासाठीची ओळ)