स्केचिंग टेबल - कलर पेन्सिल स्केच

Submitted by यशस्विनी on 8 January, 2014 - 08:57

Sketching Table - Color Pencil Sketch

Derwent Colorsoft Pencils
Daler Rowney A3, 135 ibs, Heavy Weight Paper

Sketching Table.jpg

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

superb

धन्स सौरभ... वरील चित्र लहान आकारात आहे. मोठया आकारात हेच चित्र पुन्हा काढणार आहे. त्यावेळी प्रत्येक पेन्सिल्सच्या शेडिंग व शॅडोवर काम करणार आहे.