वारली- मोर

Submitted by नलिनी on 7 January, 2014 - 08:16

WP005.jpgWP003.jpgWP004.jpg

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वा!

Classic!

Nice

सह्ही.

सर्वांना धन्यवाद!
पहिल्या दोघांकरता कुठले माध्यम वापरले आहे?>>> रंगीत कागद आणि अ‍ॅक्रेलिक रंग वापरलेत.