दव बिंदू

Submitted by दवबिंदु on 4 January, 2014 - 03:30

दव बिंदू आहे मी हिरव्या ओल्या पानावरचा
मी प्रतीकच ठरलो आहे क्षणभंगुरतेचा

माझी क्षण भंगुरता आहे शाप कि वरदान
कोणाचे असावे का आयुष्य माझ्या समान

या इवल्या जीवनी चातकाची मी भागवतो तहान
आकर्षक वाटे हर एकास असुनी इतकास लहान

क्षणात रूजुनी उगवतो रोपातुनी कोठे ना कोठे
तुम्हीच ठरवा आयुष्य सुंदर असावे कि मोठे

पूर्व प्रकाशित : www.davbindu.com

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users