तिलांजली

Submitted by समीर चव्हाण on 21 November, 2013 - 01:35

संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित
संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित
संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित
संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

इथे प्रकाशित केल्याबद्दल धन्यवाद समीर!

अफाट गझल.

मी कुठल्या बापाचा, माझी कुठे न गणती
अस्तित्वाची माय एकदा झोंबुन पाहिन्

मला तुक्याचे भूत लागले बरेच झाले
छाटछूट ह्या दुनियेशी मी झटकुन राहिन्

समीर,

गझल जरा आवडली.

*** तांत्रिक चर्चा करू इच्छित नाही.

आत्म्याचा कल्लोळ स्वस्थ का बसून देतो
फार मस्त ओळ.

शुभेच्छा.

ते "देवुन" चं "देउन" करा हो please... आणि जावुन चं जाउन

आत्म्याचा कल्लोळ स्वस्थ का "बसून देतो"
येथे "बसू देतो" असं म्हणायचं आहे का?

आधी वाचली होतीच. तेव्हाइतकेच आत्ताही सगळे शेर आवडले. सुटी जास्त होणे मात्र खटकते. गंभीर, चिंतनयुक्त व चिंतनीय गझल!

धन्यवाद.
सगळ्यांच्या मताचा आदर.
रचनेत अनेक उणीव आहेत अगदी मान्य.
कोरा आपले विशेष आभार.

मूळात ही गझल एक भाव आहे, एका तंद्रीत आलेला.
जो मला वाट्तं की पोहोचत असावा.
किमान काही लोकांनापर्यंत पोहोचला, आणि बरे वाटले.

धन्यवाद.

वैभव, तुझेही आभार!

समीर, एव्हढ्या छोट्या गोष्टीसाठी आभार हो कसले? त्या शुद्धलेखनाच्या दोन चुका दुरुस्त करा म्हणजे झालं.

अहो वैभव,

जेवणे चे जेवून बरोबर, कारण त्यात व already आहे.

देणे आणि जाणे मध्ये नाही, त्यामुळे भरीचा व टाकून लिहिलेले देवून, घेवून, जावून चुकीचेच.

उद्या कुणी धेऊन्/धेवून झाऊन/झावून असे लिहिले तर चालणार आहे का? तसे चालणार असेल तर माझे मत मागे घेण्यात येते.

३)व्याकरण व शुद्धलेखन हा भाषेतला खूप महत्त्वाचा भाग असला तरी कव्यात ते दरवेळी अगदीच जसे च्या तसे पाळता येतेच असे नाही>> तुमच्या या मुद्द्याशी पूर्ण सहमत, पण येथे शुद्धलेखन पाळता येणे शक्य असूनही (बहुधा अजाणतेपणे) झालेल्या शुद्धलेखनाच्या चुका आहेत, म्हणून निदर्शनास आणून दिले.

वैभव,

१. देवुन चुकीचे, देऊन बरोबर.... मात्रा बदलायला नको म्हणून देउन असे सुचवले. (जावुन बद्दलही तेच)

२. मुद्दा क्र २ वाचला. अ. पटला नाही, actually असंबद्ध वाटला. उ कोमल आणि वु प्रखर असेल तर प्रेटी वुमन ऐवजी प्रेटी उमन चालेल काय? (आता याला "चालेल" असे उत्तर असेल तर पुढचे वाचू नका आणि माझ्याकडे दुर्लक्ष करा)

३. त्यात अन्यूज्युअल वाटण्याजोगे काही नाही>> unusual वाटो न वाटो, त्यामुळे अशुद्ध शब्द अचानक शुद्ध होत नाहीत.

४. मी सूट घेण्याबद्दल आणि काने, मात्रे, उकार आणि वेलांट्या बदलण्याबाबत काहीही म्हणत नाही, पण गरज नसताना शब्दांची चुकीची रुपे वापरू नयेत.

शेवटी
<<आपला मुद्दा शुद्धलेखन साठी नव्हता की काय अशी शंका का घेण्यात येवू नये >>
अशी शंका घेण्यास माझी काहीही हरकत नाही आणि असल्या शंकांचे समाधान मीच काय कुणीही करू शकत नाही.

अधिक चर्चेची गरज नसावी.

<< शुद्धलेखनाचा पुळका कशाला मग उगाचच >>
याकडे दुर्लक्ष!

<<तुम्ही दिलेले शब्द्तरी शुद्धलेखनानुसार कुठे असतात>>
यावर वर भरपूर बोलून झाले आहे (शब्दाचे अशुद्ध रूप आणि उकाराची तडजोड या वेगळ्या गोष्टी आहेत)

ऊ आणि वू ही एक common mistake आहे आणि त्यामुळे लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला, बस.
समीर यांनी जर जाणूनबुजून ऊ ऐवजी वू वापरला असेल तर ही सगळी चर्चाच बाद.

<<तुम्हाला गझल अधिक शिकण्याची गरज नक्कीच आहे>>
आपण मला ओळखत नाही, आपल्याला माझ्या गजलेबद्दलच्या पार्श्वभूमीची माहिती नाही, तरीही आपण हे विधान करू शकता याचे आश्चर्य खरेतर वाटायला हवे, पण वाटत नाही. (या वाक्याचा अर्थ कृपया आपण बरोबर आहात असा लावू नका).

मी आपल्यावर व्यक्तिगत शेरे मारलेले नाहीत, आणि मारणारही नाही.
आपणही तसे न कराल तर उचित.

समीर
बरीच अवांतर चर्चा झाली त्याबद्दल क्षमस्व.

<<मी तुमच्या एखाद्या मुद्द्याकडे पाहाण्याच्या नजरियाच्या त वरून ताकभात ओळखले >>
मी एक अगदी साधी सुचना केली होती, आणि एक साधा प्रश्न विचारला होता. त्याचा तथाकथित मुद्दा तुम्ही बनवला (त्याबद्दलही माझा आक्षेप नाही, त्यानिमित्ताने एक चांगली चर्चा तरी झाली).

<<मी तुम्हाला कसा ओळखणार >>
मला ओळखत नाही याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही माझ्यावर बेछूट आरोप करत सुटावे! मी आतापर्यंत हे सौजन्याने तुमच्या लक्षात आणून दिले आहे. तुम्ही उगीचच व्यक्तिगत शेरे मारतायत. तर आता हे कृपया थांबवा ही नम्र विनंती.

<<असो गझल घेवून या तुमची ..मला वाचायचीच आहे ..अन्यथा कुणाच्या गझल वर मत नका देत जाऊ >>

मी कुणाच्या गजलेवर मत द्यावे की नाही हे आपण का ठरवावे? आता आपण सभ्यपणाच्या मर्यादा ओलांडत आहात.

by the way, ही वू आणि ऊ ची सुचना मी समीर यांनाच केली आहे असे नाही, तर या आधीही दुसर्‍या कुणाच्यातरी गजलेत हीच गोष्ट खटकली होती म्हणून तिथेही केली होती... अर्थात तुम्हाला हे स्पष्टीकरण देण्यास मी बांधील नाहे, पण जर तुमचा गैरसमज उगाच झाला असेल आणि या स्पष्टीकरणाने काही फरक पडणार असेल तर आनंदच वाटेल.

<<आपले अनावश्यक आक्षेप सूचना>>

आक्षेप कुठेच नव्हता!
एक साधी सुचना होती, आणि तीही व्यवस्थित शब्दात केलेली.

<<अनावश्यक>>
हे झाले तुमचे मत (तरी बरं चुकीची सुचना असं नाही म्हटलात)

<<आधी हटवा ह्या धाग्यावरून >>
हेच ते असभ्य वर्तन.
जसा तुम्हाला तुमचे मत मांडण्याचा अधिकार आहे, तसे मला माझे मत मांडण्याचा नाही का? (हा rhetorical question आहे, याचे उत्तर देऊ नका)

माझ्याबाजूने मी तुमच्याशी चाललेली चर्चा संपवत आहे. असली चर्चा करण्यात मला काहीही रस नाही.

कोरा ... मी प्रस्तिसाद संपादित केले कारण माझे म्हणणे आपल्याला लक्षातच आले नाही व घ्यायचेही नाही असे दिसले मी चांगल्या मनाने सांगायला गेलो तेच चुकले तुम्ही जे कुणी असाल यापुढे आपल्याशी ठरवून वागत जाईन
मी लक्षात ठेवीन ही घटना ...तुम्ही चुकलेले आहात आणि चुकलेलेच आहात हे मी कधीही कुठेही व कितीहीवेळा सांगायला तयार आहे
निव्वळ फालतूगिरी चालवली आहे काही लोकांनी मी खपवून घेणार नाही
असो कोरा कधीतरी गझलही द्या तुमची आम्हाला वाचायला ..मग पाहू आपले लेखन कसे आहे ते तरी