जगलो आनंदाने ते शब्दच उदास होते....

Submitted by स्वाकु on 8 November, 2013 - 04:16

जगलो आनंदाने, ते शब्दच उदास होते
जगण्याला अर्थ माझ्या देणारे श्वास होते

न होती काळजी मजला, कधीही संपण्याची
सभोवताली माझ्या, ओळखीचे फास होते

जरी श्वासांना कळेना, भावना माझी कधी
खोट्या प्रेमाचे इथे, वेडे आभास होते

मी रित्या हाताचा, नावाचा नाही भुकेला,
माझ्यामागे पचलेले, माझेच घास होते

देऊ दोष कुणाला, अलवार वार झाला
थांबलेल्या श्वासांचे, क्षण ही झकास होते

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users